อุทยานนกน้ำทะเลน้อย พัทลุง

เป็นอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4048 ผ่านอำเภอควนขนุน ระยะทางจากตัวเมือง ประมาณ 32 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร ทะเลน้อย มีความกว้าง 5 กิโลเมตร และยาว 6 กิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 1.2 เมตร ปกคลุมด้วยพืชน้ำต่างๆ เช่น บัว จูด หญ้าน้ำ กก ปรือ กง ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบที่มีนกน้ำ นกประจำถิ่นและ นกอพยพอยู่มากมายกว่า 187 ชนิด นกอพยพ ข้ามถิ่นจะมาในช่วงฤดูหนาว ระหว่าง เืดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม เป็นช่วงที่มีนกมากที่สุด ปัจจุบัน ทะเลน้อยได้รับเลือกให้เป็น แรมซ่าร์ไซด์ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และกำัลังได้รับ การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาิติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สามารถ ติดต่อสอบถามรายละเีอียดได้ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 074 – 615722

ที่มา: http://www.ptho.moph.go.th/talenoi.htm

Contact Info.

  • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  • ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4048 ผ่านอำเภอควนขนุน ระยะทางจากตัวเมือง ประมาณ 32 กิโลเมตร
  • 074 - 615722
  • -

Map