หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง พัทลุง

หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง เป็นศูนย์ฝึกงานแกะหนังตะลุงแห่งภาคใต้ เปิดเมื่อปี พ.ศ.2524 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายอิ่ม จันทร์ชุม เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ศูนย์หัตถกรรมรูปหนังบางแก้วแกะรูปหนังตะลุง หนังใหญ่ และรูปแบบใหม่ ๆ ตามผู้สั่งซื้อ เอกลักษณ์ของตัวหนังที่นี้เน้นที่รูปทรงของตัวหนัง เป็นชิ้นงานที่มีน้ำหนัก เน้นธรรมชาติ ที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้วส่งจำหน่ายรูปหนังทั่วประเทศและต่างประเทศ กว่า 16 ประเทศ

ที่มา: http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=411096&random=1469723026122

Contact Info.

  • ศูนย์หัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว
  • หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  • 074-697160
  • -

Map