อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) พัทลุง

อนุสาวรีย์ที่เป็นประติมากรรมลอยตัวทองเหลืองรมดำที่ตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่บนทางเท้าฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะสวนกาญจนาภิเษกแห่งนี้ สะท้อนเสี้ยวหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาวพัทลุงได้เป็นอย่างดี เมื่อพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ในสมัยที่ท่านยังบวชเป็นพระได้ช่วยพระยาพัทลุง นำชาวบ้านเข้าตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายในช่วงสงครามเก้าทัพ และเมื่อลาสิกขาบทแล้ว รัชกาลที่ 1 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาทุกขราษฎร์ และจากวีรกรรมอันกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และเสียสละของปูชนียบุคคลผู้นี้ที่มีส่วนช่วยให้เมืองพัทลุงอยู่รอดปลอดภัย ทางจังหวัดพัทลุงร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงจึงขึ้นได้จัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีถนนช่วยทุกขราษฎร์ที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน อยู่ระหว่างถนนคูหาสวรรค์กับถนนไชยบุรีอีกด้วย

ที่มา: thai.tourismthailand.org

Contact Info.

  • ติดต่อ: ททท สำนักงานหาดใหญ่
  • ตั้งอยู่ที่สามแยกท่ามิหรำ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง
  • 0 7423 1055
  • tatsgkhl@tat.or.th

Map