สุราษฎร์ธานีSurat Thani

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า สุราษฎร์ฯ ใช้อักษรย่อ สฎ เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย และมีประชากรหนาแน่นอันดับ 59 ของประเทศ นับเป็นจังหวัด หนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเก่าแก่ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวและ อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้พิ้นที่ในการทำการเกษตรประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ ประมง อุตสาหกรรม รวมทั้งมีการทำเหมืองแร่ด้วย

ส่วนการเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถใช้ได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถไฟ เครื่องบิน รถโดยสารประจำทาง เรือ และรถยนต์ส่วนบุคคล

สถานที่สำคัญภายในจังหวัดนั้น มีทั้งแหล่งโบราณสถาน เช่น พระบรมธาตุไชยา พระธาตุศรีสุราษฎร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทั้งอุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล น้ำตก เกาะ แม่น้ำ เขื่อน วัด และพระอารามหลวง เป็นต้นและยังเป็นแหล่งสืบสานประเพณีที่สำคัญของชาวใต้ คือประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จัก เช่น ไข่เค็มไชยา หอยนางรม และเงาะโรงเรียน ดังที่ปรากฏในคำขวัญของจังหวัด

แผนที่

Economic Informationข้อมูลเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากผลผลิตทางเกษตรกรรม เช่น อุตสาหกรรมปลาป่น อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง

เกษตรกรรม

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว

การบริการ

“มีนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งสิ้น 14,107 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น (อ้างอิงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561)”

การท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยว 5,470,000 คน (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติ ปี2559 )

สถานที่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขาสก น้ำตกวิภาวดี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

วัฒนธรรม
พระบรมธาตุไชยา พระธาตุศรีสุราษฎร์ บ้านพุมเรียง

ประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเวียง โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา

แผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัด

Travel Informationข้อมูลการเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง

ทิศเหนือ (N)
ติดต่อกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอ่าวไทย

ทิศใต้ (S)
ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่

ทิศตะวันออก (E)
ติดต่อกับจังหวัดพังงา

ทิศตะวันตก (W)
ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช

การเดินทางโดยรถไฟ

เส้นทางรถไฟสายใต้ผ่านทุกขบวน มีทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารและลานขนส่งสินค้า ระยะทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ประมาณ 650 กิโลเมตร (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยู่ห่างจากอำเภอเมือง- สุราษฎร์ธานี 14 กิโลเมตร)

การเดินทางโดยเครื่องบิน

มีท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 29.6 กิโลเมตร สนามบินสมุย 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 120 กิโลเมตร
เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี วันละ 15 เที่ยวต่อวัน สนามบินสมุยวันละ 24 เที่ยวต่อวัน”

การเดินทางภายในตัวเมือง

ภายในตัวเมืองสุราษฎร์มีรถชนิดต่างๆ ให้บริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ท่านสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น รถสองแถวเล็ก รถตู้ ให้บริการวิ่งจากในเมืองไปยังต่างอำเภอ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง