ชุมพรChumphon

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้

ใน พ.ศ. 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี อาณาจักรฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในช่วงนี้ชนชาติจาม แห่งราชอาณาจักรจามปา ถูกชาวเวียดนามรุกราน ชาวจามกลุ่มนี้อพยพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ปรากฏว่ามี “อาสาจาม” ในแผ่นดินนี้ เพื่อการขยายอาณานิคมของกรุงศรีอยุธยา ส่วนหนึ่งต้องมารักษาด่านเมืองชุมพร ซึ่งเป็นเมืองตรี และตั้งชาวจาม เป็นเจ้าเมืองชุมพร และดินแดนแถบนี้ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วย ชาวจาม มีความสามารถในการรบ ที่มีชื่อเสียง เช่น กองอาสาจาม เป็นทหารชั้นดี มีวินัย เชี่ยวชาญการเดินเรือ รับใช้ราชสำนักมานาน และเก่งการค้ามาหลายพันปี

และต่อมาระหว่าง ปี พ.ศ. 2173 – 2199 ในแผ่นดิน พระเจ้าปราสาททองแห่งราชอาณาจักกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนชาวเมืองแถง หรือ (เดียนเบียนฟู) อยู่ในประเทศเวียดนาม และชาวเมืองพงสาลี อยู่ในประเทศลาว มาเป็นพลเมือง เมืองชุมพร เมืองปะทิว(อำเภอปะทิว) เพื่อทำการเกษตรกรรม และเมืองท่าการค้าสำคัญ ตั้งแต่นั้นมา

เดิมชาวจามนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พ.ศ. 1400 นับถือศาสนาพุทธมหายาน และเมื่อค้าขายกับอาหรับก็นับถือ ศาสนาอิสลาม แต่ชาวจามที่มาอยู่เมืองชุมพร ต่อมานับถือ ศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม ประเพณี เหมือนกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 500 -600 ปี ที่ชาวจาม เข้าปกครองเมืองชุมพร และดินแดนแถบนี้จนแทบจะไม่เหลือวัฒนธรรมเดิมเลย เช่น ข้าวต้มใบพ้อ ที่ใช้ในงานมงคล เช่นเดียวกับชาวมุสลิม บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา ก็สูญหายไม่ได้ใช้ในงานมงคลแล้ว

แผนที่

Economic Informationข้อมูลเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

จังหวัดชุมพรมีโรงงานอุตสาหกรรม 609 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องการผลิตภาคการเกษตรและเป็นโรงงานขนาดกลาง

เกษตรกรรม

“พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้หลักให้แก่เกษตรกรได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ”

การบริการ

“มีนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,767 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น
(อ้างอิงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561)”

การท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยว 1,364,995 คน (อ้างอิงสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2558)

สถานที่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เกาะพิทักษ์ หาดทรายรี

วัฒนธรรม
เรือรบหลวงชุมพร ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

ประวัติศาสตร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซากเรือรบโบราณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร

แผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัด

Travel Informationข้อมูลการเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง

ทิศเหนือ (N)
ติดกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิศใต้ (S)
ติดกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันออก (E)
ติดกับอ่าวไทย

ทิศตะวันตก (W)
ติดกับ จังหวัดระนอง และประเทศเมียนมาร์

การเดินทางโดยรถไฟ

” ระยะทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟจังหวัดชุมพรประมาณ 485 กม.
รถไฟทุกขบวนจะต้องผ่านจังหวัดชุมพรและอำเภอต่างๆ ของจังหวัดชุมพร ยกเว้น 2 อำเภอ คือ อำเภอท่าแซะ และ
อำเภอพะโต๊ะ ในแต่ละวันจะมีรถไฟผ่านจังหวัดชุมพรทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับรวม 22 ขบวน”

การเดินทางโดยเครื่องบิน

มีท่าอากาศยานชุมพร 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 40 กิโลเมตร เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ- ชุมพร –กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที วันละ 4 เที่ยวต่อวัน

การเดินทางภายในตัวเมือง

ในตัวเมืองชุมพรมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะได้หลายรูปแบบ เช่น รถแท็กซี่ รถสองแถว รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น