แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้Identifying reliable sources

บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
http://www.500rai.com

สำนักอุทยานแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://park.dnp.go.th

สำนักงานจังหวัดชุมพร
http://www.chumphon.go.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
https://thai.tourismthailand.org

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://dla.go.th

สำนักงานจังหวัดพัทลุง
http://www.phatthalung.go.th

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
http://www.ptho.moph.go.th